Tuesday, 8 January 2013

නායබැද්ද වතු යාය - තේ කර්මාන්ත ශාලාව - බණ්ඩාරවෙල

ලංකේම් සමාගම විසින් නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු ලබන නායබැද්ද තේ වතු යාය පිහිටා ඇත්තේ බණ්ඩාරවෙලයි.


ඡායාරූප ගන්නා ලද්දේ 2012.12.27 දින.

No comments:

Post a Comment